om oss

Om oss

69874253_2419403448107747_2522445421201063936_n

Vad står vi för

Vi arbetar med att stimulera svenska folket till ett aktivt och hälsosamt liv genom att initiera och samordna högklassiga motions- och idrottsupplevelser, delge kunskap och aktivt driva våra viktiga frågor via opinionsbildare och i media. Vi är även en trovärdig och aktiv aktör inom turism- och destionationsfrågor, och ska verka för att synliggöra motionsevenemangens betydelse för såväl inhemsk som internationell turism och destinationsutveckling.

Vilka är vi

Svenska motionslopp är en branschorganisation för motionslopp och idrottsevenemang i Sverige. Evenemangen är en del av den svenska idrottsstrukturen och ägs av idrottsrörelsen själva genom idrottsföreningar och specialidrottsförbund. Allt ekonomiskt överskottet, nya erfarenheter och insikter återförs till svensk idrott.

Organisationsstruktur

Svenska Motionslopp har ungefär 1,3 miljon deltagare årligen. Organisationen är strukturerad så att de större arrangörerna är direktmedlemmar och mindre arrangörer är med via specialidrottsförbund.

Vad gör vi

Föreningen bedriver aktivt arbete med målet att idrottandet och motionerandet i Sverige ska öka och att förutsättningarna för idrott och motion i ett bredare perspektiv ska förbättras. Vår ambition är att politiker, beslutsfattare och tjänsteman ska vända dig till oss för fakta och statistik rörande motionslopp/ idrottsevenemang och dess förutsättningar. Förnärvarande leder vi det koordinerade arbetet med att skapa förutsättningar för en återstart för alla motionslopp.

Engelbrekt-PP1

Synliggöra genom opinion

Vi bildades i samband med att pandemin bröt ut, eftersom vid snabbt märkte att det fanns mycket liten förståelse för motionsloppens verksamhet och affärsmodell. Vi börjades således samla ihop oss och drev opinionsbildning både direkt mot politiker och myndigheter, och dessutom agerade vi genom Riksidrottsförbundet.

Alla verksamheter inom Svenska Motionslopp är föreningsägda.

Verksamheten har handlat om att säkerställa utbyte till och mellan organisationens medlemmar, göra motionslopp och idrottsevenemang synliga i den idrottspolitiska debatten samt svara och vara aktiv i samband med remisser genom att tydliggöra hur förslag påverkar motionsloppens verksamhet.

Direkta medlemmar

Bland de direkta medlemmarna har vi Blodomloppet, Engelbrektsloppet, Göteborgsvarvet, Lidingöloppet, Marathongruppen, Midnattsloppet, O-ringen, Vasaloppet, Vansbrosimningen, Vätternrundan och En Svensk Klassiker. De indirekta medlemmarna är lopp kopplade till Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Cykelförbundet Svenska Orienteringsförbudet, Svenska Triathlonförbundet, Svenska Simförbundet och Svenska Skidförbundet.

Arbetar för snabb återhämtning

Svenska motionslopp har genom och tillsammans med våra sex specialförbund fått medel från Riksidrottsförbundet för att se till att svenska motionslopp ska återhämta sig snabbare.